Aktualności

WIRON zastąpi WIBOR – informacje dla klientów 25 stycznia 2023

W Polsce trwają prace nad nowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej. Wskaźnik ten stosowany jest przy ustalaniu oprocentowania kredytów, a także przy podawaniu kosztów produktów leasingowych, faktoringowych, inwestycyjnych czy ubezpieczeniowych. Oto czytaj więcej

Wakacje kredytowe 29 lipca 2022

Od dnia 29 lipca 2022 r. Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym przyjmuje wnioski o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych kredytu hipotecznego – Wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe przysługują Kredytobiorcy w stosunku do czytaj więcej

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi 23 marca 2022

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z czytaj więcej

Nowa bankowość dla klientów korporacyjnych 17 marca 2022

Informujemy, że została udostępniona nowa wersja bankowości internetowej dla Klientów korporacyjnych „eCorpoNet” nie wymagająca zainstalowanej aplikacji Java. Nowa wersja eCorpoNet dostępna pod adresem: https://ecorpo.bsbarglow.pl/eCorpoNet/ czytaj więcej

Informacje dla Klientów w związku z atakiem Rosji na Ukrainę 28 lutego 2022

W związku z działaniami wojennymi na Ukrainie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Dbaj o bezpieczeństwo swoich pieniędzy Zapewniamy, że pieniądze, które są na kontach w naszym banku są czytaj więcej