Oszczędności

Lokaty terminowe standardowe w PLN

  • dogodne terminy lokat: 7-dniowe, 14- dniowe, 21-dniowe, 1-miesięczne, 3-miesięczne, 6miesięczne, 12 miesięczne, 24 miesięczne i 36 miesięczne
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • automatyczne odnawianie lokat
  • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD

  • lokaty 3-miesięczne
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • automatyczne odnawianie lokat
  • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

eLokaty

  • usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku
  • umożliwia zakładanie lokat terminowych za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku