Centrala Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym

Centrala Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym

ul. Tysiąclecia 6a,
16-320 Bargłów Kościelny

e-mail: bank@bsbarglow.pl; www.bsbarglow.pl

Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

Sekretariat: 87 642 40 21; fax: 87 642 40 82

Kredyty: 87 642 44 73; 87 642 44 74; 87 642 44 83

Oszczędności: 87 642 44 77

Księgowość: 87 642 44 72

Oddział w Augustowie

Oddział w Augustowie

ul. Żabia 3/2,
16-300 Augustów

Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30 – 16:30

Nr tel.: 87 641 87 62, 87 643 66 07

Fax: 87 643 66 09

Oddział w Ełku

Oddział w Ełku

ul. Orzeszkowej 7,
19-300 Ełk

Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30 – 16:30

Nr tel.: 87 621 55 03

Fax: 87 621 55 04