Kredyty

Kredyt w rachunku bieżącym

Cel – finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą

 • Kredyt odnawialny (możliwość wielokrotnego wykorzystanie kredytu w ramach przyznanego limitu)
 • Okres kredytowania do 36 miesięcy
 • Możliwość podpisania nowej umowy na kolejne 12 / 36 miesięcy bez konieczności spłaty zadłużenia
 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć sumy średnio miesięcznych wpływów na rachunek bieżący z ostatnich 3 miesięcy
 • Szybka decyzja kredytowa

Kredyt obrotowy BIZNES

Cel:

 • finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • spłata zadłużenia z tytułu innego kredytu obrotowego
 • finansowanie podatku VAT przy realizowanej inwestycji

Korzyści:

 • Okres kredytowania 48 miesięcy
 • Spłata kredytu jednorazowa
 • Możliwość podpisania kolejnej umowy na kolejne 48 miesięcy bez konieczności spłaty kredytu.
 • Wysokość kredytu nie może przekroczyć 10- krotności średnio miesięcznych wpływów na rachunek bieżący
 • Zabezpieczenie: wpis hipoteki
 • Szybka decyzja kredytowa

Kredyt obrotowy

Cel:

 • finansowanie bieżącej działalności rolniczej, w szczególności zakup:
  • materiału siewnego, sadzeniakowego oraz nasion warzyw
  • nawozów i środków ochrony roślin
  • pasz i usług weterynaryjnych
  • oleju napędowego
 • usługi artykułów do bieżących napraw maszyn i pojazdów rolniczych
 • innych rzeczowych środków do produkcji rolnej
 • pokrycia podatku VAT przy realizacji inwestycji
 • inwentarza żywego

Korzyści:

 • Okres kredytowania do 3 lat (w zależności od celu kredytowania)
 • Spłata w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych
 • Karencja w spłacie do 6 miesięcy (w zależności od przeznaczenia kredytu)
 • Szybka decyzja kredytowa

Kredyt inwestycyjny

Cel:

 • zakup budowę lub modernizację nieruchomości
 • zakup maszyn, urządzeń, środków transportu
 • zakup udziałów lub akcji
 • reorganizację już posiadanego majątku polegającą np. na wprowadzeniu nowej technologii produkcji, specjalizacje produkcji lub zwiększenie skali produkcji
 • inne nakłady np. poprzedzające inwestycję projekcje techniczno-ekonomiczne, licencje, szkolenia, cła i inne dodatkowe opłaty
 • spłatę kredytu inwestycyjnego w innym banku lub wykup środków trwałych z leasingu

Korzyści:

 • Okres kredytowania: do 20 lat
 • Możliwość karencji w spłacie do 2 lat
 • Spłata w ratach: miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych
 • Szybka decyzja kredytowa

Kredyt hipoteczny

Cel:

 • finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością
 • spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w bankach lub towarzystwach leasingowych

Korzyści:

 • Okres kredytowania do 15 lat
 • Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy
 • Zabezpieczenie: wpis hipoteki
 • Spłata w ratach: miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 75% wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Kredyt konsolidacyjny

Cel:

 • spłata zobowiązań w innych bankach
 • spłata zobowiązań w BS Bargłów Kościelny

Korzyści:

 • Okres kredytowania do 12 lat
 • Karencja w spłacie do 6 miesięcy
 • Spłata w ratach miesięcznych lub kwartalnych
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Klient może wnioskować o dodatkowe środki na dowolny cel w kwocie nie więcej niż 100 000,00 PLN

Kredyt pomostowy

Cel:

 • realizacja inwestycji przy udziale środków finansowych wypłacanych z Unii Europejskiej.

Korzyści:

 • Okres kredytowania nawet do 20lat
 • Karencja w spłacie do 2 lat
 • Spłata części pomostowej jednorazowo z otrzymanej dotacji, pozostała część kredytu w ratach: miesięcznych , kwartalnych, półrocznych lub rocznych
 • Bank wystawia promesy kredytowe
 • Indywidualne podejście do Klienta
 • Szybka decyzja kredytowa

WIBOR – oprocentowanie od dnia 01.03.2021 r.

L.p. Rodzaj Oprocentowanie
1. Wibor 1 miesięczny 0,18 %
2. Wibor 3 miesięczny 0,21 %