Oszczędności

Lokaty terminowe standardowe

  • dogodne terminy lokat : 1-miesięczne, 3-miesięczne, 6miesięczne,12 miesięczne, 24 miesięczne i 36 miesięczne
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • automatyczne odnawianie lokat
  • Środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

eLokaty

  • Usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku.
  • Umożliwia zakładanie lokat terminowych za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku.