Rachunki

Rachunek bieżący

Rachunek zapewnia możliwość dokonywania rozliczeń pieniężnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań bankowości elektronicznej.

 • dostęp do kanałów bankowości elektronicznej – eBankNet lub eCorpoNet
 • możliwość prowadzenia rachunków pomocniczych
 • możliwość korzystania z kart płatniczych
 • możliwość płatności zagranicznych
 • możliwość lokowania nadwyżek pieniężnych na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych
 • możliwość terminowego regulowania płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty
 • możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym

Rachunek pomocniczy

Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności gospodarczej.

 • idealne rozwiązanie dzięki któremu wydatki i wszystkie przeprowadzane rozliczenia będą przejrzyste i pod kontrolą
 • nieograniczona liczba rachunków pomocniczych
 • dostęp do rachunków może być w formie elektronicznej przy wykorzystanie systemu eBankNet lub systemu eCorpoNet

Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

 • daje możliwość wyodrębnienia środków i dokonywania rozliczeń dla określonych celów związanych z prowadzoną działalnością takich jak dotacje, inwestycje, rozliczenia kartowe, wynagrodzenia, wybrani kontrahenci, płatności masowe, ZFŚS, Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Remontowy
 • dostęp do rachunku poprzez bankowość elektroniczną

Rachunek walutowy

Rachunek umożliwia dokonywanie rozliczeń pieniężnych w walutach wymienialnych z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań bankowości elektronicznej.

 • możliwość prowadzenia rachunku w walutach wymienialnych – EUR, USD
 • możliwość wykonania przekazów w obrocie dewizowym takich jak: polecenie wypłaty, przelew SEPA
 • bezpośrednie rozliczenia transakcji w walutach wymienialnych bez kosztów przewalutowania

Rachunek powierniczy

Rachunek dla Klientów prowadzących działalność deweloperską.

 • ścisła kontrola wydatkowanych środków pieniężnych
 • gwarancja bezpieczeństwa środków przeznaczonych na inwestycję
 • łatwiejsza kontrola wpływających środków pieniężnych, dzięki indywidualnym numerom rachunków dla poszczególnych lokali
 • precyzyjne określenie praw i obowiązków stron oraz zasad prowadzenia i dysponowania środkami zdeponowanymi na rachunku
 • ochrona środków pieniężnych znajdujących się na rachunku powierniczym przed włączeniem do masy upadłościowej (w przypadku ogłoszenia upadłości Powiernika)
 • pewność spełnienia wymogów ustawy deweloperskiej