Władze banku

Rada Nadzorcza Banku

Jan Grygo – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Wawiórko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zygmunt Mursztynowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Danuta Drozd – Członek Rady Nadzorczej

Grażyna Mikołajczyk – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Siemiaszko – Członek Rady Nadzorczej

Jan Wysocki – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

Barbara Śpiczko – Prezes Zarządu

Dariusz Zalewski – Zastępca Prezesa Zarządu

Katarzyna Sadowska – Członek Zarządu ds. handlowych