Władze banku

Rada Nadzorcza Banku

Jan Grygo – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mirosław Siemiaszko – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zygmunt Mursztynowski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Czesław Bronakowski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kukliński – Członek Rady Nadzorczej

Jan Wysocki – Członek Rady Nadzorczej

Marek Wysocki – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Banku

Barbara Śpiczko – Prezes Zarządu

Dariusz Zalewski – Zastępca Prezesa Zarządu

Katarzyna Sadowska – Członek Zarządu ds. handlowych