Oszczędności

1. Lokata terminowa standardowa w PLN

 • okres trwania lokaty /do wyboru/ od 1 miesiąca do 36 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty to 1 000,00 PLN
 • lokata jest odnawialna
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Minimalna kwota lokaty Okres trwania lokaty
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy
1 000 PLN 2,60% 2,90% 3,20% 3,50% 3,50% 3,50%
30 000 PLN 2,65% 2,95% 3,25% 3,55% 3,55% 3,55%
50 000 PLN 2,70% 3,00% 3,30% 3,60% 3,60% 3,60%

2. Lokata terminowa “START” w PLN

 • terminy lokat: 3 miesiące, 6 miesięcy
 • minimalna kwota: 1 000,00 PLN
 • stopa procentowa – stała
 • wysokość oprocentowania:
Okres trwania lokaty 3 miesiące 6 miesięcy
Wysokość oprocentowania 4,50% 4,20%
 • rodzaj lokaty – odnawialna (na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla lokaty terminowej standardowej w PLN)
 • lokata tylko dla nowych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych lokowanych w Banku przez Klienta w dniu zakładania lokaty w stosunku do stanu środków zgromadzonych przez Klienta na wszystkich jego rachunkach na koniec każdego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc założenia lokaty. Nadwyżką nie są środki przekazane na rachunek Klienta otwierającego lokatę z rachunków prowadzonych w tut. Banku na rzecz współmałżonków i pełnomocników

3. Lokata terminowa “Z DOPŁATĄ” w PLN

 • terminy lokat: 12 miesięcy, 24 miesiące
 • kwota minimalna: 1 000,00 PLN
 • stopa procentowa – zmienna
 • wysokość oprocentowania:
Okres trwania lokaty 12 miesięcy 24 miesiące
Wysokość oprocentowania 3,50% 3,60%
 • rodzaj lokaty – odnawialna
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania lokaty
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu

4. Lokata terminowa “SUPER 6” w PLN

 • lokata jest progresywna
 • okres trwania lokaty to 6 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty to 1 000,00 PLN
 • lokata jest odnawialna
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Miesiąc trwania lokaty 1 2 3 4 5 6
Wysokość oprocentowania 2,80% 2,85% 2,90% 2,95% 3,00% 6,00%
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu

5. eLokata w PLN /założysz w systemie bankowości elektronicznej eBankNet i aplikacji mobilnej BSBK mobile/

 • usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku – umożliwia założenie lokaty terminowej za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku
 • okres trwania lokaty /do wyboru/ od 1 miesiąca do 12 miesięcy
 • minimalna kwota lokaty to 1 000,00 PLN
 • lokata może być odnawialna lub nieodnawialna /do wyboru/
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Okres trwania lokaty
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
12 miesięcy
Wysokość oprocentowania 2,70% 3,00% 3,30% 3,60%

6. Lokata terminowa standardowa / eLokata w EUR i USD

 • okres lokaty: 3 miesiące
 • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Rodzaj lokaty Minimalna kwota lokaty EUR USD
Lokata standardowa 1 000 EUR/USD 0,01% 0,01%
Lokata standardowa 5 000 EUR/USD 0,02% 0,02%
eLokata 1 000 EUR/USD 0,02% 0,02%