Oszczędności

1. Lokaty terminowe standardowe w PLN

 • terminy lokat: 1-miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne, 12-miesięczne, 24-miesięczne i 36-miesięczne
 • minimalna kwota: 1 000,00 zł
 • oprocentowanie zmienne
 • automatyczne odnawianie lokat
 • możliwość udzielenia pełnomocnictwa dla wybranej przez siebie osoby oraz możliwość dokonania zapisu bankowego na wypadek śmierci
 • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

2. Lokaty terminowe standardowe w EUR i USD

 • okres lokaty: 3 miesiące
 • minimalna kwota: 1 000 EUR / 1000 USD
 • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

3. Lokata terminowa “NA DZIEŃ DOBRY”

 • terminy lokat: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy
 • minimalna kwota: 1 000,00 zł
 • stopa procentowa – stała
 • wysokość oprocentowania:
  • dla lokat 3 miesięcznych –  1,00% w stosunku rocznym
  • dla lokat 6 miesięcznych –  1,10% w stosunku rocznym
  • dla lokat 12 miesięcznych –  1,20% w stosunku rocznym
  • dla lokat 24 miesięcznych –  1,40% w stosunku rocznym
  • dla lokat 36 miesięcznych –  1,60% w stosunku rocznym
 • rodzaj lokaty – odnawialna (na taki sam okres i na warunkach przewidzianych dla lokaty terminowej zwykłej)
 • likwidacja lokaty: 5,00 zł
 • lokata tylko dla nowych środków, tj. nadwyżki środków pieniężnych lokowanych w Banku przez Klienta w dniu zakładania lokaty w stosunku do stanu środków zgromadzonych przez Klienta na wszystkich jego rachunkach na koniec każdego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc założenia lokaty. Nadwyżką nie są środki przekazane na rachunek Klienta otwierającego lokatę z rachunków prowadzonych w tut. Banku na rzecz współmałżonków i pełnomocników
 • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

4. Lokata terminowa “DOPŁATA”

 • terminy lokat: 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy
 • kwota minimalna: 1 000,00 zł
 • stopa procentowa – zmienna
 • wysokość oprocentowania:
  • dla lokat 12 miesięcznych – stopa redyskonta weksli 1,05% w stosunku rocznym
  • dla lokat 24 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 0,25%, tj. 1,30% w stosunku rocznym
  • dla lokat 36 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 0,50%, tj. 1,55% w stosunku rocznym
  • dla lokat 48 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 0,75%, tj. 1,80% w stosunku rocznym
  • dla lokat 60 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 1,00%, tj. 2,05% w stosunku rocznym
 • rodzaj lokaty – odnawialna
 • likwidacja lokaty: 5,00 zł
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania lokaty
 • kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • odsetki przy zerwaniu lokaty: 0,20% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym
 • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

5. Lokata progresywna “na 5+”

 • okres lokaty: 10 miesięcy
 • minimalna kwota: 1000,00 zł
 • oprocentowanie wg stałej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
  • 1 m-c: 0,20%
  • 2 m-c: 0,30%
  • 3 m-c: 0,40%
  • 4 m-c: 0,50%
  • 5 m-c: 0,60%
  • 6 m-c: 0,70%
  • 7 m-c: 0,80%
  • 8 m-c: 0,90%
  • 9 m-c: 1,00%
  • 10 m-c: 5,50%
 • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

6. eLokaty w PLN, EUR i USD

Usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku. Umożliwia zakładanie lokat terminowych za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku.