Oszczędności

1. Lokaty terminowe standardowe

 • dogodne terminy lokat: 1-miesięczne, 3-miesięczne, 6-miesięczne, 12-miesięczne, 24-miesięczne i 36-miesięczne
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • automatyczne odnawianie lokat
 • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG

2. Lokaty terminowe promocyjne

Lokata “NA DZIEŃ DOBRY BIS”

 • okres lokaty: 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy

Lokata “DOPŁATA”

 • Okres lokaty: 12 miesięcy, 24 miesiące, 36 miesięcy, 48 miesięcy, 60 miesięcy
 • Kwota minimalna: 1 000,00 zł
 • Stopa procentowa – zmienna
 • Wysokość oprocentowania:
  • dla lokat 12 miesięcznych – stopa redyskonta weksli 1,75% w stosunku rocznym
  • dla lokat 24 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 0,25%, tj. 2,00% w stosunku rocznym
  • dla lokat 36 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 0,50%, tj. 2,25% w stosunku rocznym
  • dla lokat 48 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 0,75%, tj. 2,50% w stosunku rocznym
  • dla lokat 60 miesięcznych – stopa redyskonta weksli powiększona o 1,00%, tj. 2,75% w stosunku rocznym
 • Rodzaj lokaty – odnawialna
 • Likwidacja lokaty: 5,00 zł
 • Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w trakcie trwania lokaty
 • Kapitalizacja odsetek: na koniec okresu
 • Odsetki przy zerwaniu lokaty: 0,20% stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym

Lokata progresywna “na szóstkę z plusem”

 • okres lokaty: 10 miesięcy
 • minimalna kwota: 1000,00 zł
 • oprocentowanie wg stałej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
  • 1 m-c: 0,70%
  • 2 m-c: 0,80%
  • 3 m-c: 0,90%
  • 4 m-c: 1,00%
  • 5 m-c: 1,10%
  • 6 m-c: 1,20%
  • 7 m-c: 1,30%
  • 8 m-c: 1,40%
  • 9 m-c: 1,50%
  • 10 m-c: 6,50%
 • promocja do 30.06.2019 r.

3. eLokaty

Usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku. Umożliwia zakładanie lokat terminowych za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku.

Pliki do pobrania:

Wyciąg z tabeli oprocentowania – (pobierz plik w formacie *.pdf)

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat – (pobierz plik w formacie *.pdf)