Inne usługi

Przelewy Zagraniczne

Usługa ta polega na dokonaniu przelewu waluty polskiej lub waluty obcej na rzecz beneficjenta w banku krajowym lub zagranicznym.
Bankowy KOD SWIFT: POLUPLPR

Zlecenia Stałe

Posiadacz rachunku może zlecić Bankowi prowadzącemu jego rachunek wykonywanie płatności, w drodze stałych dyspozycji, płatnych w określonych terminach i w określonej wysokości np.:

  • spłaty rat kredytu,
  • opłata czynszu,
  • ubezpieczenia
  • i innych.

Polecenie Zapłaty

Posiadacz rachunku udziela swojemu wierzycielowi zgody do obciążania rachunku w drodze polecenia zapłaty w umownych terminach z tytułu określonych zobowiązań. Jest to wygodna i szybka forma bezgotówkowego regulowania powtarzających się cyklicznie płatności, takich jak:

  • energia,
  • gaz,
  • telefon
  • i inne.

Telefoniczna usługa na hasło

Usługa ta umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku. Szybka i aktualna informacji o stanie rachunków.

Doładowania telefonów

Możliwość doładowania telefonu komórkowego na kartę za pomocą bankowości elektronicznej i w bankomatach.

Informacje o operatorach, nominałach doładowań, okresach ważności oraz strony z regulaminem usługi doładowań.

Szybkie przelewy SORBNET

System SORBNET umożliwia dokonywanie błyskawicznych przelewów na dowolną kwotę, dzięki niemu środki na rachunek odbiorcy z innego banku trafią nawet w 1 godzinę.

Za pośrednictwem systemu SORBNET realizowane są głównie zlecenia płatnicze na kwoty 1 000 000,00 zł i wyższe, a także zlecenia na kwoty niższe, jeżeli zostały one uznane przez klienta za wyjątkowo pilne.

Przelewy Sorbnet nie mogą być realizowane na płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i płatności na rzecz organów podatkowych.