Rachunki

Rachunek bieżący i pomocniczy

  • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane na rachunki prowadzone w tut. Banku
  • bezpłatna karta debetowa VISA
  • niskie opłaty za korzystanie z rachunku
  • błyskawiczna informacja o zmianach na koncie – usługa SMS
  • możliwość realizacji transakcji przez Internet- usługa eBankNet
  • środki na rachunku objęte są gwarancją BFG