Rachunki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto

 • oprocentowany rachunek
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane na rachunki prowadzone w tut. Banku
 • bezpłatna karta debetowa VISA
 • niskie opłaty za korzystanie z rachunku
 • błyskawiczna informacja o zmianach na koncie – usługa SMS
 • możliwość realizacji transakcji przez Internet- usługa eBankNet
 • środki na rachunku objęte są gwarancją BFG

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt

 • rachunek oszczędnościowy umożliwiający deponowanie środków na wysoko oprocentowanym rachunku
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających na rachunek w każdym czasie trwania umowy rachunku

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-Konto 1

 • oprocentowany rachunek
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • odpowiednik książeczki oszczędnościowej a’vista

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy JUNIOR

 • pozwala Twemu dziecku zarządzać swoim kieszonkowym
 • oprocentowany rachunek
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy STUDENT

 • dedykowany wszystkim studentom
 • oprocentowany rachunek
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku+
 • bezpłatna karta debetowa VISA
 • błyskawiczna informacja

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający podstawowe usługi wyszczególnione w ustawie o usługach płatniczych
 • rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
 • rachunek dostępny jest od 8 sierpnia 2018r.
 • szczegółowe informacje w placówkach Banku

Wniosek o zawarcie umowy o Podstawowy Rachunek Płatniczy

Dokumenty do pobrania: