Rachunki

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO

 • oprocentowany rachunek
 • brak opłat za wpłaty i wypłaty gotówki dokonywane na rachunki prowadzone w tut. Banku
 • bezpłatne karty debetowe VISA i MasterCard
 • niskie opłaty za korzystanie z rachunku
 • błyskawiczna informacja o zmianach na koncie – usługa SMS
 • możliwość realizacji transakcji przez Internet – usługa eBankNet,
 • możliwość realizacji transakcji telefonem – usługa BSBKmobile
 • płatności za transakcję PayByNet oraz blik
 • środki na rachunku objęte są gwarancją BFG

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO JUNIOR

 • pozwala Twemu dziecku zarządzać swoim kieszonkowym
 • oprocentowany rachunek
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • możliwość realizacji transakcji telefonem – usługa BSBKmobile
 • płatności za transakcję PayByNet oraz blik

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy POL-KONTO STUDENT

 • dedykowany wszystkim studentom
 • oprocentowany rachunek
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • bezpłatne karty debetowe VISA i MasterCard
 • błyskawiczna informacja
 • możliwość realizacji transakcji przez Internet – usługa eBankNet,
 • możliwość realizacji transakcji telefonem – usługa BSBKmobile
 • płatności za transakcję PayByNet oraz blik

Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt

 • rachunek oszczędnościowy umożliwiający deponowanie środków na wysoko oprocentowanym rachunku
 • możliwość swobodnego korzystania ze zgromadzonych środków bez utraty odsetek
 • bezpłatne prowadzenie rachunku
 • możliwość dokonywania wpłat uzupełniających na rachunek w każdym czasie trwania umowy rachunku

Podstawowy Rachunek Płatniczy

 • Podstawowy Rachunek Płatniczy to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny, zapewniający podstawowe usługi wyszczególnione w ustawie o usługach płatniczych
 • rachunek ten dedykowany jest dla Klientów, którzy nie posiadają w żadnym banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w walucie polskiej
 • rachunek dostępny jest od 8 sierpnia 2018r.
 • szczegółowe informacje w placówkach Banku

Wniosek o zawarcie umowy o Podstawowy Rachunek Płatniczy

Rachunek oszczędnościowy walutowy

 • konto walutowe w euro lub dolarach amerykańskich
 • idealne rozwiązanie dla Klientów pracujących lub często podróżujących za granice kraju
 • dostęp do rachunku przez bankowość elektroniczną
 • możliwość wykonania przelewów zagranicznych przez bankowość elektroniczną
 • możliwość wydania karty walutowej do konta w euro
 • dostęp do usługi SMS

Rachunek dla Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

 • rachunek może być wykorzystywany do celów zgodnych z przepisami prawa, dotyczącymi zasad tworzenia i działania pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych (PKZP)
 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • możliwość korzystania z kanałów bankowości internetowej
 • możliwość korzystania z usługi SMS oraz telefonicznej usługi na hasło
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla PKZP
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnianych dla PKZP

Rachunek dla Szkolnej Kasy Oszczędnościowej (SKO), Rady Rodziców, innej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

 • bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych w zakresie właściwym dla SKO
 • korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank i udostępnianych dla SKO