Historia

Bank wczoraj

Historia Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym sięga roku 1925. W dniu 05.04.1925 roku grupa inicjatywna w Bargłowie założyła “Kasę Spółdzielczą”, przyjęła Statut oraz powołała Zarząd i Radę Nadzorczą. W dniu 22.05.1925 roku Sąd Okręgowy w Suwałkach zarejestrował Kasę Spółdzielczą w Bargłowie. Celem spółdzielni było podniesienie dobrobytu członków oraz współdziałanie w ich rozwoju kulturalnym.

Na przestrzeni minionych 90 lat zmieniały się reguły prowadzenia działalności, formy organizacyjne, a także nazwa Banku.

Zmienił się także wizerunek Banku.

Bank dziś

Bank Spółdzielczy w Bargłowie Kościelnym działa na terenie województwa podlaskiego i powiatów: ełckiego, giżyckiego, oleckiego i piskiego.

Bank prowadzi działalność poprzez placówki:

  • Centrala Banku w Bargłowie Kościelnym: ul. Tysiąclecia 6A, 16-320 Bargłów Kościelny
  • Oddział w Augustowie: ul. Żabia 3/2, 16-300 Augustów
  • Oddział w Ełku: ul. Orzeszkowej 7, 19-300 Ełk

Misja

Misją Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym jest świadczenie nowoczesnych i profesjonalnych usług finansowych dostosowanych do potrzeb rynku, zbudowanie banku posiadającego kapitały gwarantujące zrównoważony rozwój, cieszącego się pełnym zaufaniem miejscowego społeczeństwa.