Lokaty

eLokata w PLN w systemie bankowości elektronicznej eBankNet

  • usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku
  • umożliwia założenie lokaty terminowej za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku
  • dogodny termin lokaty: od 3 dni do 12 miesięcy
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Okres trwania lokaty Wysokość oprocentowania
3 dni 2,60%
7 dni 2,90%
14 dni 3,10%
21 dni 3,30%
1 miesiąc 3,60%
3 miesiące 3,90%
6 miesięcy 4,20%
12 miesięcy 4,50%
  • możliwość automatycznego odnawiania lokaty
  • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG