Lokaty

eLokata w PLN w systemie bankowości elektronicznej eBankNet

  • usługa pozwala na aktywne zarządzanie środkami zgromadzonymi na rachunku
  • umożliwia założenie lokaty terminowej za pośrednictwem Internetu bez konieczności wizyty w placówce Banku
  • dogodny termin lokaty: od 3 dni do 12 miesięcy
  • oprocentowanie wg zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym w wysokości:
Okres trwania lokaty Wysokość oprocentowania
3 dni 1,00%
7 dni 1,20%
14 dni 1,40%
21 dni 1,60%
1 miesiąc 1,90%
3 miesiące 2,00%
6 miesięcy 2,10%
12 miesięcy 2,20%
  • możliwość automatycznego odnawiania lokaty
  • środki zgromadzone objęte są gwarancją BFG