Kredyt BEZPIECZNA GOTÓWKA

Bezpieczny kredyt na dowolny cel

Z ubezpieczeniem „Życie Komfort”, które może finansowo zabezpieczyć Ciebie na wypadek poważnego zachorowania, niezdolności do pracy, a także od utraty pracy oraz chronić bliskich przed problemami finansowymi na wypadek śmierci.

Kredyt udzielany na dowolny cel konsumpcyjny.
Okres kredytowania do 60 miesięcy.
Kwota kredytu do 100.000 zł.

Oprocentowanie stałe w całym okresie kredytowania:

  • do 12 miesięcy: 4,00%
  • do 36 miesięcy: 4,50%
  • do 60 miesięcy: 5,00%

Prowizja za administrowanie kredytem (od kwoty kredytu, płatna miesięcznie za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w całym okresie kredytowania):

  • z okresem spłaty do 1 roku: 0,25%
  • z okresem spłaty do 3 lat: 0,15%
  • z okresem spłaty do 5 lat: 0,10%

Ubezpieczenia Generali „Życie Komfort” dostępne są w pakietach:

  1. Pakiet 1 – śmierć Ubezpieczonego;
  2. Pakiet 2 – śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby;
  3. Pakiet 3 – śmierć Ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku, trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy w następstwie choroby, poważne zachorowanie Ubezpieczonego.

Bank nie pobiera prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,14% przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu 10.000,00 zł (bez kredytowanych kosztów), całkowita kwota do zapłaty 12 497,66 zł, oprocentowanie stałe 5,00% w skali roku, całkowity koszt kredytu 2 497,66 zł (w tym: prowizja za przyjęcie wniosku: 30 zł, prowizja za administrowanie kredytem: 10 zł miesięcznie, odsetki 1 321,66 zł, ubezpieczenie Kredytobiorcy 546 zł), spłata zadłużenia w 59 miesięcznych równych ratach kapitałowo-odsetkowych po 188,71 zł i ostatnia rata w kwocie 187,77 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 11.09.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks Cywilny.

Bank uzależnia przyznanie kredytu od wyniku przeprowadzonej analizy zdolności kredytowej Klienta.