Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny

Kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie potrzeb konsumpcyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć polegających na zakupie i instalacji towarów oraz urządzeń ekologicznych typu:

 • okien i drzwi zewnętrznych, które podnoszą efektywność energetyczną;
 • materiałów do ocieplenia stropu piwnicy, podłogi, ścian zewnętrznych, dachu, stropu;
 • odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe wiatraki, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy;
 • domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych;
 • systemu odzysku wody deszczowej i inne inwestycje z zakresu ochrony wód;
 • przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • kotłów centralnego ogrzewania spełniających wymagania klasy 5 według normy PN- EN 303–5:2012;
 • ekoarmatury, energooszczędnego sprzętu AGD (tj. pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, lodówki, piekarniki, itp. z klasą energooszczędności A+++);
 • rowerów i innego sprzętu sportowego;
 • samochodów osobowych z napędem elektrycznym;
 • innych materiałów i urządzeń uznanych przez Bank za rozwiązania i inwestycje ekologiczne;
 • cel dowolny pod warunkiem, że minimum 60%, kwoty kredytu musi zostać przeznaczone na cele ekologiczne.

Kredyt adresowany jest wyłącznie do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osób fizycznych uzyskujących dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

Maksymalna kwota kredytu nie może przekraczać 120 000 PLN.

Maksymalny okres kredytowania nie może być dłuższy niż 96 miesięcy.

A teraz najlepsze!

Wraz z kredytem oferujemy Ci wzięcie udziału w konkursie EKO fortuna. To szansa na dodatkowe dofinansowanie kwotą 5 000 zł, dzięki której uda Ci się częściowo obniżyć koszt inwestycji. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.ekofortuna.mojbank.pl i zarejestrujesz kupon, który wręczy Ci nasz doradca podczas podpisywania umowy kredytowej.