Zastrzeżenie numeru PESEL 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 roku banki oraz inne instytucje mają obowiązek weryfikować czy Twój PESEL jest zastrzeżony. Zobowiązuje nas do tego ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL ma uchronić Cię, przed tym, aby ktoś nie użył go bez Twojej wiedzy np. zaciągając kredyt czy pożyczkę.

 1. Twój PESEL będzie weryfikowany przed zawarciem
  umowy o:
  • rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy,
  • rachunek oszczędnościowy,
  • kredyt gotówkowy,
  • limit w koncie,
  • kredyt hipoteczny,
  • bankowość internetową lub
  • zmianą umowy kredytu, w wyniku której następuje, np. zwiększenie zadłużenia.
  • kiedy będziesz wypłacać w placówce gotówkę, w ciągu jednego dnia, w kwocie przekraczającej wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę:   
 1. Jeśli Twój PESEL będzie zastrzeżony, nie będziemy mogli otworzyć nowych produktów czy zmienić istniejących umów.
 2. Przed zawarciem umowy cofnij zastrzeżenie.

Możesz to zrobić: 

1. w aplikacji mObywatel: 

 •     Zaloguj się do aplikacji mObywatel na swoim telefonie 
 •     Wybierz Zastrzeż PESEL 
 •     Przesuń suwak w prawo, jeśli chcesz zastrzec PESEL 
 •     Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, przesuń suwak w lewo. 

2. na stronie: www.gov.pl za pomocą profilu zaufanego, 

3. podczas wizyty w urzędzie gminy/miasta poprzez złożenie właściwego wniosku.  

Zastrzeżenia numeru PESEL możesz dokonać bezterminowo albo określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie Twój PESEL. 

Klientów indywidualnych (konsumentów), którzy mają nadany PESEL, w tym cudzoziemcy, którzy są rezydentami i nierezydentami i są osobami pełnoletnimi.

Tak. Jeżeli chcesz ponownie zablokować PESEL po cofnięciu zastrzeżenia, musisz odczekać 30 minut.

1. Jeśli chcesz założyć u nas indywidualny lub wspólny rachunek oszczędnościowy lub oszczędnościowo-rozliczeniowy,

2. gdy zamierzasz wziąć kredyt lub zwiększyć limit obecnego zadłużenia,  

3. wypłacić w placówce kwotę wyższą niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia.

 Jeśli w ciągu jednego dnia zamierzasz łącznie wypłacić w placówce więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia, numer PESEL nie może być zastrzeżony.  

Zgodnie z Ustawą, w sytuacji, gdy Twój numer PESEL będzie zastrzeżony, zablokujemy Ci wypłatę w kasie ze wszystkich Twoich kont na 12 godzin (blokada nie dotyczy wypłat gotówki z bankomatów). 

Przed wypłatą w kasie Banku, przekraczającą trzykrotność minimalnego wynagrodzenia koniecznie cofnij zastrzeżenie numeru PESEL.  

Jeśli masz zastrzeżony numer PESEL nie będziesz mógł zaciągnąć w naszym Banku kredytu. Przed podpisaniem umowy będziesz musiał/a cofnąć zastrzeżenie.  

Weryfikacji podlega właściciel/współwłaściciele konta. Nie sprawdzamy w bazie zastrzeżeń pełnomocników. Jeśli jesteś pełnomocnikiem i wypłacasz gotówkę z konta, które ma więcej niż jednego właściciela, wówczas zweryfikujemy zastrzeżenie PESEL u wszystkich właścicieli. Jeśli jedna z tych osób ma zastrzeżony PESEL, pełnomocnik nie będzie mógł wypłacić gotówki.