Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19) 16 marca 2020

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia związane z epidemią koronawirusa (COVID-19)
Komunikat
Komendy Głównej Policji i FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP
z dnia 15 marca 2020 r.

Komenda Główna Policji oraz FinCERT.pl – BCC ZBP ostrzegają przed oszukańczymi ogłoszeniamizwiązanymi np. potrzebą zapłaty za szczepionkę przeciwko koronawirusowi COVID-19, czy przejęciem przezNBP środków klientów zdeponowanych w bankach jako tzw. rezerw krajowych NBP.
Ostrzegamy przed fałszywymi informacjami dotyczącymi epidemii koronawirusa (COVID-19) nakłaniającymiklientów banków do dokonywania transakcji finansowych. Niniejsze ostrzeżenie jest adresowane do klientówwszystkich polskich banków.
Jeśli podejrzewasz, że jesteś ofiarą internetowego oszustwa, zgłoś to jak najszybciej do swojego banku, najbliższej jednostce Policji a następnie zespołowi reagowania na incydenty CERT.PL (pod adresem https://incydent.cert.pl/). Wskazane powyżej instytucje przekażą Ci informacje na temat kolejnychkroków/działań.
Pamiętaj: w tym szczególnym okresie najskuteczniejszą metodą kontaktu z bankiem może okazać się przesłanie wiadomości e-mail. Ze względu na obostrzenia epidiomologiczne, które dotyczą także banków i ichpracowników czas połączenia telefonicznego z konsultantem może się wydłużyć. Staraj się zrozumieć tą sytuację. Twoje zgłoszenie mailowe będzie przeanalizowane i będą podjęte stosowne działania.

Aby uzyskać więcej  informacji, odwiedź stronę Komendy Gównej Policji:

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186430,Uwaga-na-oszukancze-ogloszenia-zwiazane-z-epidemia-koronawirusa-COVID-19.html