KOMUNIKAT ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BARGŁOWIE KOŚCIELNYM 13 marca 2020

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo naszych Klientów oraz Pracowników, zwracamy się z prośbą do Państwa o ograniczanie wizyt w Oddziałach naszego Banku do niezbędnego minimum.
Nasza prośba podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich, w kontekście rozprzestrzeniania się w Polsce koronawirusa i co z tego wynika, koniecznością ograniczenia przebywania w miejscach publicznych i większych skupiskach ludzkich.
W zastępstwie osobistych wizyt w Banku, zalecamy korzystanie z innych, dostępnych w naszym Banku kanałów kontaktu z pracownikami:
1) telefonicznego, pod numerami telefonów:
• Centrala w Bargłowie Kościelnym – 87 642 40 21
• Oddział Banku w Augustowie – 87 643 66 07, 87 641 87 62
• Oddział Banku w Ełku – 87 621 55 03
2) mailowego, pod adresem: bank@bsbarglow.pl
Ponadto rekomendujemy:
• realizowanie płatności bez użycia gotówki np. za pomocą karty, poprzez bankowość elektroniczną
• wykonywanie przelewów oraz innych operacji bankowych w domu z użyciem konta on-line.
Jednocześnie informujemy, że na bieżąco śledzimy wszelkie komunikaty dotyczące koronawirusa wydawane przez organy administracji państwowej i służby sanitarne. Naszym celem jest zapewnienie obsługi wszystkim Klientom, mimo niedogodności, z którymi mamy obecnie do czynienia.
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zastosowanie się do powyższych rekomendacji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym