Zmiany dotyczące autoryzacji przelewów 29 maja 2019

Szanowni Klienci,
W związku z wejściem w życie przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 2015/2366 z dnia 25.11.2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego tzw. Dyrektywy PSD2, Zarząd Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym informuje, iż zmienia się sposób autoryzacji przelewów w bankowości internetowej.

Od dnia 01 lipca 2019r. listy papierowe kodów jednorazowych zostaną zablokowane. Autoryzacja dyspozycji w bankowości internetowej dokonywana będzie poprzez podanie hasła jednorazowego pozyskanego na telefon komórkowy z krajowym numerem telefonu, w formie elektronicznej (SMS).

Użytkowników korzystających w chwili obecnej z jednorazowych kodów autoryzacyjnych (listy papierowe), prosimy, aby do dnia 28 czerwca 2019r. dokonali zmian w sposobie autoryzacji przelewów.

Zmian, należy dokonać osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym. Wnioski o zmianę autoryzacji przelewów dostępne są w Placówkach Banku Spółdzielczego w Bargłowie Kościelnym.

Spełniając obowiązek stosowania dodatkowych zabezpieczeń przy dostępie do konta (tzw. silne uwierzytelnianie) jaki nakłada Dyrektywa PSD2, od dnia 14 września zmieni się sposób logowania do konta internetowego. Podczas logowania poprosimy Cię o wprowadzenie nie tylko identyfikatora i hasła, ale również o wpisanie hasła SMS.