Kredyt konsolidacyjny

Masz drogie kredyty lub pożyczki w innych bankach lub instytucjach finansowych? Chcesz mieć kontrolę nad swoimi finansami? Wystarczy je uporządkować! Skorzystaj z kredytu konsolidacyjnego i spłacaj wszystkie zobowiązania jedną miesięczną ratą.

Dlaczego warto przenieść do nas swoje raty:

  • możesz połączyć inne kredyty lub pożyczki w jedną, wygodną ratę
  • dodatkowo możesz otrzymać dodatkowe środki na dowolny cel w wysokości do 100 000,00 zł
  • okres kredytowania możesz wydłużyć do 12 lat
  • masz możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy
  • dopasujemy do Twoich potrzeb spłatę raty
  • szybka decyzja kredytowa
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Kredytu Konsolidacyjnego zadzwoń lub odwiedź naszą placówkę Banku. Tam poznasz wszelkie szczegóły i uzyskasz interesujące Cię informacje, a jako potwierdzenie oferty cenowej kredytu otrzymasz spersonalizowany Formularz informacyjny.


Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i marży bankowej. Wskaźnikiem referencyjnym jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na przedostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kwartał jej obowiązywania. Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,50 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 70 000,00 zł, kredyt wypłacany jednorazowo, okres kredytowania – 144 miesiące; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) do 70%; oprocentowanie kredytu: 10,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 4,50%. Równa rata miesięczna po 851,75 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 850,93 zł, łączna liczba rat: 144. Całkowity koszt kredytu 55 628,18 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 52 651,18 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 140,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,012% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 8,40 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu; dodatkowe koszty: podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 zł, z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, koszt ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych: 1 440,00 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości – lokal mieszkalny), koszty wygaśnięcia zabezpieczeń 60,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztów ubezpieczenia nieruchomości u ubezpieczyciela z oferty poza Bankiem, gdyż koszty te nie są znane. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 125 628,18 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 03 kwietnia 2024 r.