Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Potrzebujesz większej gotówki na dowolny cel, bez konieczności dokumentowania wykorzystania środków kredytowych i jesteś właścicielem nieruchomości ? Uniwersalny Kredyt Hipoteczny jest idealnym produktem dla Ciebie.

Dlaczego warto?

  • różnorodne cele dopasujemy do Twoich potrzeb kredytowych
  • bez konieczności dokumentowania wykorzystania środków kredytowych
  • kwota kredytu nawet do 70% wartości nieruchomości zabezpieczającej kredyt
  • okres kredytowania do 15 lat
  • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
  • dopasowana do Ciebie spłata rat
  • szybka decyzja kredytowa
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Sprawdź jaką mamy dla Ciebie propozycję.

W naszej ofercie posiadamy:

  • Kredyty oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i indywidualnie ustalonej marży. Wskaźnikiem referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na przedostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kwartał jej obowiązywania. Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

  • Kredyty oprocentowane wg okresowo-stałej stopy procentowej

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR mamy dla Ciebie ofertę z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą Uniwersalnego Kredytu Hipotecznego zadzwoń lub odwiedź naszą placówkę Banku. Tam poznasz wszelkie szczegóły i uzyskasz interesujące Cię informacje, a jako potwierdzenie oferty cenowej kredytu otrzymasz spersonalizowany Formularz informacyjny.


Dla oprocentowania zmiennego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 10,36 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, kredyt wypłacany jednorazowo, okres kredytowania – 180 miesięcy; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) do 70%; oprocentowanie kredytu: 9,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 3,50%. Równa rata miesięczna po 1 036,65zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 1 036,45 zł, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 91 847,80 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 86 596,80 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,012% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 12,00 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu, koszt prowadzenia rachunku POL-Konto – w całym okresie kredytowania – 900,00 zł, dodatkowe koszty: podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 zł, z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, koszt ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych: 1 800,00 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości – lokal mieszkalny), koszty wygaśnięcia zabezpieczeń 60,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztów ubezpieczenia nieruchomości u ubezpieczyciela z oferty poza Bankiem, gdyż koszty te nie są znane. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 191 847,80 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02 kwietnia 2024 r.

Dla oprocentowania okresowo – stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 9,43 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 100 000,00 zł, okres kredytowania: 180 miesięcy; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) do 70%; oprocentowanie okresowo stałe kredytu: 8,0% w skali roku – przez okres pierwszych 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 9,37% w skali roku – przez pozostały do spłaty okres kredytu po upływie 60 miesięcy stawki okresowo stałej, wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87 %) i marży Banku w wysokości 3,50%. Równa rata miesięczna: w okresie 60 miesięcy trwania stopy okresowo stałej po 955,87 zł, od 61 raty wysokość raty wynosi 1 013,90 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 1 014,12 zł, łączna liczba rat: 180. Całkowity koszt kredytu 84 271,42 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 79 020,42 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 200,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,012% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 12,00 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu, koszt prowadzenia rachunku POL-Konto – w całym okresie kredytowania – 900,00 zł, dodatkowe koszty: podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 zł, z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, koszt ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych: 1 800,00 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości – lokal mieszkalny), koszty wygaśnięcia zabezpieczeń 60,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztów ubezpieczenia nieruchomości u ubezpieczyciela z oferty poza Bankiem, gdyż koszty te nie są znane. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 184 271,42 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02 kwietnia 2024 r.