Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Planujesz zakup mieszkania, domu mieszkalnego lub działki pod budowę domu? A może planujesz budowę domu mieszkalnego lub jego remont?
Kredyt mieszkaniowy Mój Dom jest produktem kredytowym skierowanym właśnie do Ciebie.

W naszej ofercie posiadamy:

  • Kredyty oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i indywidualnie ustalonej marży. Wskaźnikiem referencyjną jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na przedostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kwartał jej obowiązywania. Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

  • Kredyty oprocentowane wg okresowo-stałej stopy procentowej

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR mamy dla Ciebie ofertę z oprocentowaniem okresowo-stałym. Oferta taka oznacza, że przez 60 miesięcy od uruchomienia kredytu, rata Twojego kredytu będzie stała, następnie kredyt będzie oprocentowany wg formuły oprocentowania zmiennego, chyba że podejmiesz decyzję o kontynuacji oprocentowania w formule okresowo – stałej.

Pozostałe korzyści – dlaczego warto skorzystać z naszej oferty:

  • okres kredytowania do 25 lat
  • kredyt nawet do 90% wartości nieruchomości
  • karencja w spłacie kapitału do 24 / 36 miesięcy
  • możliwość wyboru oferty z prowizją za udzielenie kredytu 0%
  • dogodne formy spłaty
  • szybka decyzja kredytowa
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Jeżeli jesteś zainteresowany ofertą kredytu mieszkaniowego Mój Dom zadzwoń lub odwiedź naszą placówkę Banku. Tam poznasz wszelkie szczegóły i uzyskasz interesujące Cię informacje, a jako potwierdzenie oferty cenowej kredytu otrzymasz spersonalizowany Formularz informacyjny.

Dla oprocentowania zmiennego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 8,33 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł, kredyt wypłacany jednorazowo, okres kredytowania – 300 miesięcy; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) do 80%; oprocentowanie kredytu: 7,67% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87%) i marży Banku w wysokości 1,80%. Równa rata miesięczna po 1 875,70 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 1 876,71 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 329 140,01 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 312 711,01 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 500,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,01% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 25,00 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu, koszt prowadzenia rachunku POL-Konto – w całym okresie kredytowania – 1 500,00 zł, dodatkowe koszty: podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 zł, z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, koszt ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych: 6 725,00 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości – lokal mieszkalny), koszty wygaśnięcia zabezpieczeń 60,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztów ubezpieczenia nieruchomości u ubezpieczyciela z oferty poza Bankiem, gdyż koszty te nie są znane. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 579 140,01 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 28 marca 2024 r.

Dla oprocentowania okresowo – stałego:
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 7,90 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250 000,00 zł, okres kredytowania: 300 miesięcy; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) do 80%; oprocentowanie okresowo stałe kredytu: 6,8% w skali roku – przez okres pierwszych 60 miesięcy, oprocentowanie zmienne 7,67% w skali roku – przez pozostały do spłaty okres kredytu po upływie 60 miesięcy stawki okresowo stałej, wyliczone jako suma aktualnego wskaźnika referencyjnego (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87 %) i marży Banku w wysokości 1,80%. Równa rata miesięczna: w okresie 60 miesięcy trwania stopy okresowo stałej po 1 735,61 zł, od 61 raty wysokość raty wynosi 1 855,47 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 1 854,87 zł, łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 315 877,80 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 299 448,80 zł, prowizja za przyjęcie wniosku 100,00 zł, prowizja za rozpatrzenie wniosku 500,00 zł, prowizja nie kredytowana za udzielenie kredytu: 0,00 % kwoty udzielonego kredytu wynosząca: 0,00 zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,01% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 25,00 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu, koszt prowadzenia rachunku POL-Konto – w całym okresie kredytowania – 1 500,00 zł, dodatkowe koszty: podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC1): 19,00 zł, z zastrzeżeniem możliwości zmiany wysokości podatku przez organy skarbowe na zasadach określonych w Ustawie o podatku od czynności cywilno-prawnych, koszt ubezpieczenia nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych: 6 725,00 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości – lokal mieszkalny), koszty wygaśnięcia zabezpieczeń 60,00 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dodatkowej dla konsumenta oraz kosztów ubezpieczenia nieruchomości u ubezpieczyciela z oferty poza Bankiem, gdyż koszty te nie są znane. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 565 877,80 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 28 marca 2024 r.