Kredyt ekologiczny

Kredyt ekologiczny to atrakcyjny kredytu gotówkowy na wiele celów ekologicznych i nie tylko …

  • kwota kredytu nawet do 120 000,00 zł
  • okres kredytowania do 8 lat
  • atrakcyjne oprocentowanie stałe lub zmienne
  • prowizja za udzielenie kredytu 0%
  • spłata kredytu w równych lub malejących ratach
  • sam wybierasz w którym dniu miesiąca będziesz spłacał ratę
  • brak prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

 

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym

Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę wskaźnika referencyjnego i marży bankowej. Wskaźnikiem referencyjnym jest stawka WIBOR 3M, której wysokość określana jest na przedostatni dzień roboczy kwartału poprzedzającego kwartał jej obowiązywania. Stawka WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne, w których obowiązuje ustalona wysokość stopy procentowej, które odpowiadają kwartałom kalendarzowym.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu Ekologicznego ze zmienną stopą procentową wynosi: 12,10% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 30 000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie kredytu: 8,67% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stawki WIBOR 3M (stopa zmienna WIBOR 3M: 5,87 %) i stałej marży Banku w wysokości 2,8%. Równa rata miesięczna: 617,91 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 618,15 zł, łączna liczba rat: 60. Całkowity koszt kredytu 9 447,34 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 7 074,84 zł, prowizja za przyjęcie wniosku kredytowego 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,00% kwoty kredytu tj. 0,00zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,025% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 7,50 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 300,00 zł oraz koszt ubezpieczenia od utraty i uszkodzeń kredytowanych odnawialnych źródeł energii 317,00 zł rocznie, tj. szacunkowo 1 585,00 zł w całym okresie kredytowania. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 39 447,34 zł. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 28 marca 2024 r.

Kredyt z oprocentowaniem stałym

Jeżeli chcesz zabezpieczyć się przed rynkowymi zmianami wskaźnika referencyjnego WIBOR możesz skorzystać z oferty z oprocentowaniem stałym. Oferta taka oznacza, że przez cały okres kredytowania, rata Twojego kredytu będzie stała.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu Ekologicznego ze stałą stopą procentową wynosi: 10,2% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 30 000,00 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, oprocentowanie kredytu stałe – 6,90% w stosunku rocznym. Równa rata miesięczna: 592,59 zł, ostatnia rata wyrównująca wynosi 592,58 zł, łączna liczba rat: 60. Całkowity koszt kredytu 7 927,89 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 5 555,39 zł, prowizja za przyjęcie wniosku kredytowego 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 0,00% kwoty kredytu tj. 0,00zł, prowizja za administrowanie kredytem 0,025% kwoty pierwotnie udzielonego kredytu, płatna co miesiąc, tj. po 7,50 zł miesięcznie, począwszy od miesiąca, w którym podpisana jest umowa kredytu, koszt prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego: 300,00 zł oraz koszt ubezpieczenia od utraty i uszkodzeń kredytowanych odnawialnych źródeł energii 317,00 zł rocznie, tj. szacunkowo 1 585,00 zł w całym okresie kredytowania. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 37 927,89 zł. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 28 marca 2024 r.