Kredyt odnawialny w ROR

 

  • wysokość kredytu do 6-krotnosci średnich miesięcznych wpływów
  • maksymalna kwota kredytu to 50 000,00 PLN
  • kredyt na 12 miesięcy z automatycznym odnowieniem na kolejny okres
  • każda wpłata środków na rachunek powoduje automatyczną spłatę kredytu i umożliwia ponowne wykorzystanie środków do wysokości przyznanego limitu
  • odsetki naliczane są jednie od wykorzystanej części kredytu
  • szybka decyzja kredytowa

 

Dla kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym w wysokości 12 000,00 zł, spłacanego jednorazowo po upływie umownego okresu 12 miesięcy, przy założeniu wykorzystania w całym okresie kredytowania limitu w całości, odsetki płatne miesięcznie ostatniego dnia każdego miesiąca, oprocentowanie kredytu w okresie spłaty w wysokości 11,50 % (stała stopa) w stosunku rocznym, prowizja za przyjęcie wniosku 30,00 zł, prowizja za udzielenie kredyt w wysokości 2% kwoty kredytu tj. 240,00 zł, RRSO wynosi 15,44 %. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 13 706,22 zł, całkowity koszt kredytu wynosi 1 706,22 zł, w tym prowizje – 270,00 zł, odsetki od kredytu – 1 376,22 zł, koszty prowadzenia rachunku – 60,00 zł, kwota kredytu – 12 000,00 zł. Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 27 marca 2024 r.